top of page

Hva er et medium og hva betyr det å få en kanalisering?

Alle mennesker er naturlig mottakelige for åndelig kontakt, og mange har hatt opplevelser av åndelig art. Kanskje du har hatt svært livaktige drømmer om noen kjære avdøde, eller du har kjent nærvær av noen som har gått over, noen har kanskje strøket deg over kinnet eller "deres" sang har blitt spillt på radioen akkurat når du har tenkt på den kjære avdøde personen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen mennesker er mer sensitive enn de fleste andre og kan ta  bevisst kontakt med åndeverdenen og være et bindeledd mellom den verden og vår verden - disse kalles for et medium.  Denne kontakten og kommunikasjonen med åndeverdenen  kaller vi for en kanalisering.

Mediumet kan ikke bestemme hvem som skal komme igjennom, den du har behov for, eller den som kan formidle  det du trenger akkurat nå kommer igjennom. Du kan ønske deg noen, men det er åndeverdenen som bestemmer.

Når jeg har kontakt med åndeverdenen så kjenner jeg alltid på en ydmykhet og respekt og ønsker å formidle deres personlighet, meninger og budskap på en så god måte som mulig. Når åndeverdenen kommer gjennom til oss så skjer det alltid en endring og en healingsprosess hos den som mottar budskapet. De kommer til oss for å gi råd og hjelp, støtte til situasjonenr man står i, for å vise at de har overlevd døden - og det er alltid kjærlighet i budskapene.

Jeg har gått gjennom en sertifiseringsprosess med avsluttende eksamener og er et sertifisert medium, noe som er et kvalitetsstempel. Jeg følger de etiske reglene som gjelder og vil aldri uttale meg om visse ting som kan skape problemer for deg eller andre.

Alle medium er klarsynte, men alle klarsynte er ikke medium.

meditation-3480819_1920.jpg
bottom of page