top of page

Healing

Hva er healing?

«Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig. Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes.»

(Det Norske Healerforbundet`s definisjon på healing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er en healer?

En healer er en som ser på mennesket som en helhet hvor kropp, sjel og sinn virker sammen i en helhet.

For å gi healing til andre må man ha en intensjon om å gjøre godt og ha evnen til å koble seg på og kanalisere de energiene rundt oss som av mange kalles blant annet universell energi, kilden, livsenergi eller kjærlighetsenergi.

Energien kommer ikke fra healeren selv, men healeren er et verktøy og en kanal for universell energi.

Jeg mener at alle mennesker har evnen til å gi healing, og at man ofte gir healing til andre også uten å være klar over det. Man kan gi healing til andre når man for eksempel trøster et barn, når man er en god vertinne og ønsker å gjøre det beste for gjestene sine og når man er en god lytter. Det er en intuitiv måte å heale på.

Når jeg gir healing til klienter så er det en bevisst healing, noe jeg går inn for og fokuserer på. Da kan man kjenne det sterkt og det kan være svært forløsende for den som blir healet

 

Hvorfor få healing?

Healing betyr å gjøre hel. Healing gir kropp og sinn en meget god dybdeavspenning, noe som fører til at stress og spenninger løsner og kropp og sinn kan gjenvinne en naturlig balanse.

Når jeg gir healing så behandler jeg ikke sykdommer eller symptomer direkte, men kan ofte kjenne hvor i kropp og sinn det sitter blokkeringer som løses opp i under healingen og kan medføre bedre balanse i kropp og sinn.

Du trenger heller ikke å være syk for å ha utbytte av healing, mange mennesker bruker healing som en støtte til selvutvikling. De opplever at healing gir en dyp avspenning og setter i gang prosesser som over tid er både forløsende, helende og bevisstgjørende.

Jeg vil understreke at jeg ikke blander religion inn i healingen. Du trenger heller ikke å tro på healing, virkningen er uavhengig av hva du tror på.

Her kan du lese mer om healing:

Girl in Daisies Field
bottom of page