top of page
Fotsoneterapi
refleksologi

Hva er soneterapi?

Fotsoneterapi er en mange tusen år gammel indiansk

terapiform hvor alle kroppens organer og deler er

projisert i en liten del av kroppen, nemlig føttene.

Når kroppen har en ubalanse eller sykdom i sitt system

vil dette vises i de korresponderende sonene i foten.

Hvordan virker soneterapi?

Det har vært lansert mange teorier, men etter dagens vitenskaplige kriterier er det er fortsatt uklart hvordan soneterapien virker.  En teori er at impulsene man setter igang ved trykketeknikker under føttene bruker blant annet nervesystemet og ekstracellulærvæsken for å sende beskjed til hjernen, en annen teori er at man sender impulsene via energibanene/meridianene. Impulsene ender uansett måte opp i det vegetative senter i hypothalamus i hjernen vår. Der blir det tolket, og vi får enten en stimulerende eller en dempende reaksjon tilbake til de deler av organismen som er i ubalanse. Slik er det kroppen selv som regulerer responsen og det blir alltid en veltilpasset behandlingsmetode.

Soneterapi som sykdomsbehandling:

Vår viktigste oppgave er ikke å stille diagnose, men å stimulere kroppen til selvhelbredelse. Sammen med en vanlig medisinsk diagnose vil en kunne få fram et godt helhetsbilde av pasientens kroppsfunksjoner, og behandle de ubalansene man finner.

 

Forebyggende behandling:

Et ømt punkt på foten tilvarende for eksempel et organ, betyr ikke automatisk at det er en direkte sykelig tilstand i organet. Organet kan ha en sirkulasjonsforstyrrelse og en under- eller overfunksjon som vil kunne registreres på foten lenge før det slår ut i en sykelig tilstand eller vises på laboratorieprøver. Også gamle skader og sykdomstilstander vi kunne kjennes på foten. På denne måten kan man behandle ubalanser i kroppen før det begynner å gi  symptomer eller utvikler seg til en reell sykdom.

Hva brukes soneterapi til?

Muskel og leddsmerter

Stress, uro og spenninger
Ulike luftveislidelser: astma, allergi,

øre-nese-hals infeksjoner, bronkitt

Bihulebetennelse og kronisk tett nese
Fordøyelsesplager
Hodepine, migrene
Urinveisinfeksjon, sengevæting m.m
Plager ved overgangsalder
Spedbarn med kolikk
Utbrenthet


Symptomer etter behandling:

Reaksjoner etter behandling er helt individuelle. Mange kan oppleve en forvirringstilstand der bl.a. gamle symptomer dukker opp igjen. Dette er ikke farlig, men er tegn på at kroppen jobber seg  tilbake til balanse og det er jo nettopp det vi ønsker.

En forverring er altså et tegn på at helbredelsesprosessen er i gang, og er derfor en positiv utvikling. Mange kan også oppleve:

Tretthet, kvalme og svimmelhet   

Økt avføring som lukter mer   

Hyppigere og mørkere urin   

Økt svette i ett døgn

Økt lukt av svetten er også normalt

 

Symptomene vil normalt forsvinne innen et døgn til få dager. Etter dette vil man føle seg friskere og oppleve et økt nivå av energi og at plagene bedres.

 

Skulle det imidlertid oppstå sykdomstilfeller under behandlingstiden som bekymrer deg, kontakt selvsagt lege, men også din terapeut.
 

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Behandlingstiden er selvsagt individuell, og det er noen faktorer som er med på å bestemme lengden og hyppigheten av behandlinger. Disse faktorene er diagnosen din, hvor lenge du har hatt sykdommen, alderen din, allmenntilstanden og eventuelt medisinforbruk. Jo mer kronisk problemet er, jo lengre vil behandlingstiden bli. Jeg pleier likevel nesten alltid å anbefale rundt 3 behandlinger fordelt over de 2 første ukene og deretter flere timer alt etter som vi ser at behovet er.

Bruker man soneterapi i forebyggende hensikt, og ikke bare under sykdom, så kan behandlingen gjennomføres med lengre intervaller.

bottom of page